neděle 26. září 2010

Přehlednější řešení příkladů - nejen díky Google Chart Tools

Google Chart Tools je nejen služba, se kterou si můžete nechat dynamicky vygenerovat obrázek grafu, a také se s ní dají vykreslovat matematické vzorce. Proto je tato služba nyní využita také na stránkách chemicke-vypocty.cz - díky hezčímu zápisu vzorců je řešení mnohem přehlednější a dá se snáze pochopit (problém s pochopením mohl být například u procvičování příkladů na látkové množství, kde se kombinuje více vzorců najednou).
Zobrazování výsledků s desetinnou čárkou (ne s desetinnou tečkou) je už také minulostí, protože se desetinná tečka dala snadno splést s násobením.

sobota 18. září 2010

Nový blog stránek Chemické-výpočty.cz

Už asi měsíc jsou stránky s příklady z chemie přesunuty na novou doménu http://chemicke-vypocty.cz. A změny dále pokračují: o změnách na těchto stránkách se můžete nově dozvědět více nyní zde, na blogu novinek.