úterý 30. listopadu 2010

Sbírku úloh si stáhlo přes tisíc lidí

Sbírka úloh obsahuje řešené a neřešené příklady s výsledky a stručnou teorií k příkladům. Je k dispozici již od  13. 3. 2010 - od té doby si jí stáhlo více než tisíc uživatelů stránek.

sobota 6. listopadu 2010

Lepší řešené příklady a testy

Po delší úvaze bylo rozhodnuto o použití javascriptové knihovny jQuery na stránkách chemických výpočtů. Prozatím se to projevuje pouze u prolínání řešených příkladů, ale postupně se bude přestavovat celý zdrojový kód javascriptu těchto stránek.
Současně s touto změnou se znovu objevila funkce kontroly, zda při testu z chemických výpočtů náhodou žák nepodvádí (tak, že klepne na tlačítko "Zkontrolovat", přečte si správné řešení, vrátí se zpět a výsledek vloží znovu a správně).